Regnskap - Vi kan tilby følgande tenester, sjå også eigen side om Visma eAccounting.

Regnskap

 • Bilagsbehandling
 • Kontrollarbeid/ avstemminger
 • Rapportering med kommentarer
 • Utarbeidelse/inns. av mva-oppgaver

Årsoppgjør

 • Ligningsdokumenter
 • Offisielt regnskap med noteopplysninger
 • Bistand med årsberetning og nødvendige protokoller

Fakturering

 • Fakturering
 • Purring/renteberegning
 • Oversendelse inkasso

Styrerådgivning

 • Styresekretær/føring av protokoller
 • Styrets plikter og ansvar
 • Praktisk styrearbeid
 • Regnskapet som styringsredskap
 • Strategi

Andre tjenester

 • Budsjettering
 • Firmaregistrering/ selskapsetablering
 • Opphør/avvikling av selskap
 • Bistand ved møter
 • Andre adm.rutiner på forespørsel

Lønn

 • Lønnskjøring m/lønnsslipper
 • Terminoppgaver forskuddstrekk/ arbeidsgiveravgift
 • Køyring A-ordning

*
*
*
*