*
*
*
*
I tillegg til eigen kompetanse, har eg gjennom mitt medlemskap i
Den norske Revisorforening tilgang
til ei fagavdeling med høg
kompetanse innan skatt, avgifter
og regnskap.

Treng du regnskapsførar ?
Eg kan hjelpe deg med regnskapsføring. Løsningar vert tilpassa ditt behov og kan innehalde:
  • Bilagsføring
  • Fakturering
  • Lønn
  • Årsoppgjer
  • Budsjettering

Velkomen til Hallingdal Revisjon og Regnskap!

Hallingdal Revisjon og Regnskap held til på Gol.
Selskapet har kundar innan forskjellige bransjar og av ulik størrelse. Er du Visma eAcoounting brukar ?