*
*
*
*
I tillegg til eigen kompetanse, har eg gjennom mitt medlemskap i
Den norske Revisorforening tilgang
til ei fagavdeling med høg
kompetanse innan skatt, avgifter
og regnskap.


Velkomen til Hallingdal Revisjon og Regnskap!

Hallingdal Revisjon og Regnskap held til på Gol.
Selskapet har kundar innan forskjellige bransjar og av ulik størrelse.